• Salderes 103, 5682 EP Best

 • Schrijf je in of reserveer een rijles +31628205578

 • Les in het DAF museum

 • Kinderen en verkeer oefenen. In samenwerking met het DAF Veilig Verkeer Fonds is er rond vier thema’s een lespakket ontwikkeld dat goed aansluit op de belevingswereld van kinderen. Hiermee richten wij ons bij de kinderen primair op gedragsbeïnvloeding.

  Verkeer oefenen in thema’s:

  1. Gevaar
  2. Voorrang
  3. Dode hoek
  4. School <-> thuisroute

  Bedoeld voor: Basisschoolleerlingen

  Ook andere thema’s zijn mogelijk. Ik maak graag een lesprogramma op maat. Neem contact met mij op als je hier meer over wilt weten.

   
   

  Reserveren